Får jeg full refusjon inkludert transportkostnader?