Aukcione laimėjau keletą prekių, ar mano prekės gali būti pristatytos skirtingais adresais?

Ar šis straipsnis buvo naudingas?
0 iš 2 pažymėjo, kad tai naudinga
Return to top