Εξακολουθείτε να λειτουργείτε παρά την κατάσταση με τον COVID-19;