Έλαβα ένα μήνυμα ότι το δέμα μου παραδόθηκε, αλλά δεν παρέλαβα τίποτα.