Έλαβα ένα μήνυμα ότι το δέμα μου έχει παραδοθεί, αλλά δεν έχω λάβει τίποτα.