Τι συμβαίνει αν δεν είμαι στο σπίτι κατά την παράδοση;