Γιατί η παραγγελία μου παραδίδεται σε διαφορετικούς χρόνους;