Γιατί δεν λαμβάνω ολόκληρη την παραγγελία μου σε μία παράδοση;