Είναι δυνατόν να παραδοθεί το δέμα μου σε ένα σημείο παραλαβής;