Πώς λειτουργεί ένα αυτόματο σύστημα υποβολής προσφορών;