Ще получа ли пълно възстановяване на средствата, включително транспортни разходи?