Може ли някой друг да вземе моя колет от приемния пункт?