Не отмених поръчката си, но все пак получих имейл за анулиране