Броят на върнатите продукти е различен от посочения в имейла